Ibigin Mo Ako © 2017 Isabella Gonzalez | Translated lyrics below.

Lyrics:

Hindi ko malaman (I don’t know why)
Bakit tayo ganito (why we’re like this)
naguguluhan ang isip ko (my mind is confused)
nais kong sabihin (I wanna say)
in love ako sayo (I’m in love with you)
and I’d be a fool to let you go

Luhang kay tamis (sweet tears)
your love that i miss
naghihirap ang puso ko (my heart is having a hard time)
mawalay sayo (if it loses you)

Ibigin mo ako (please give me your love)
huwag naman mong sasaktan (don’t hurt)
ang damdamin ko (my feelings)
Ibigin mo ako (please give me your love)
huwag naman mong sasaktan (don’t hurt)
ang damdamin ko (my feelings)

Hindi ko malaman (i don’t know)
saan ako nagkamali (where I went wrong)
naghihintay ako nang patawad mo (I’ve been waiting for your forgiveness)
bat di mo aminin (why do you not admit)
mahal mo din ako (that you love me too)
now don’t be a fool, don’t let me go

Luhang kay tamis (sweet tears)
your love that i miss
naghihirap ang puso ko (my heart is having a hard time)
mawalay sayo (if it loses you)

Ibigin mo ako (please give me your love)
huwag naman mong sasaktan (don’t hurt)
ang damdamin ko (my feelings)
Ibigin mo ako (please give me your love)
huwag naman mong sasaktan (don’t hurt)
ang damdamin ko (my feelings)

dahil ikaw (because of you)
ang hanap nang puso ko (my heart searches)
tell me, what can I do?

Ibigin mo ako (please give me your love)
huwag naman mong sasaktan (don’t hurt)
ang damdamin ko (my feelings)
Ibigin mo ako (please give me your love)
huwag naman mong sasaktan (don’t hurt)
ang damdamin ko (my feelings)

Ibigin mo ako (please give me your love)
huwag naman mong sasaktan (don’t hurt)
ang damdamin ko (my feelings)
Ibigin mo ako (please give me your love)
huwag naman mong sasaktan (don’t hurt)
ang damdamin ko (my feelings)

Luhang kay tamis (sweet tears)
your love that I miss
tell me what can I do?
__________________________________________

LINKS HERE BABEZ:

♡ I N S T A G R A M:
♡ S N A P C H A T: @omgbellamarie
♡ T W I T T E R :
♡ F A C E B O O K :
♡ S O U N D C L O U D:

Shout out to my dad for filming me and composing such meaningful and beautiful lyrics 🙂

source